חייב מוגבל באמצעיםבאם רשם רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל), נוכח לדעת כי אין ביכולתו של החייב להחזיר את חובו, הוא יכול להכריז עליו חייב מוגבל באמצעים.

ההכרזה של חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות בעקבות בקשת הזוכה, בעקבות החייב עצמו או ביוזמתו האישית של רשם ההוצאה לפועל.
רשם ההוצאה לפועל הוא הקובע את סכום התשלום החודשי שיוטל על כל חייב מוגבל באמצעים לשלם לרשות האכיפה והגבייה.
כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל מגבלות שונות על מי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
באם נעשית הכרזה על אדם כחייב מוגבל באמצעים, תימסר על כך הודעה לזוכה (הנושה).
 

חייב מוגבל באמצעים – מי היא אוכלוסיית היעד ומהם התנאים המקדימים לכך

בעל חוב יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים אם אין לא כל יכולת כלכלית לשלם את חובו במלואו, לפי לפרקי הזמן הנ”ל:

שנתיים – במידה וסכום החוב אינו גבוה מ- 20,000 שקלים.
3 שנים – במידה וסכום החוב גבוה מ- 20,000 שקלים אך לא עולה על 100,000 שקלים.
4 שנים – במידה וסכום החוב גבוה מ-100,000 שקלים.

  • הוצאה לפועל אינה מתירה להכריז על חייב בתיקי מזונות כחייב מוגבל באמצעים.

    למי ואיך פונים בעניין הכרזה על חייב מוגבל באמצעים

    ניתן לפנות לרשות האכיפה והגבייה בעניין. ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות על פי בקשתו של הזוכה (הנושה), על פי בקשת החייב עצמו או ביוזמתו של רשם ההוצאה לפועל.

  • המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.