חשבון בנק מוגבלמהו חשבון בנק מוגבל? ומתי צריך לבצע בדיקת חשבון מוגבל? חשבון בנק מוגבל הוא פועל יוצא של חוק הצ’קים ללא כיסוי, התשמ”א-1981. זהו חוק שמטרתו לעזור להגביר את האמינות בשימוש בצ’קים. חוק זה נחקק על מנת לשפר את מוסר התשלומים וכגורם הרתעה למניעת חלוקת צ’קים שאין להם כיסוי.

החוק מטיל כל מיני סנקציות על מושכי צ’קים שאין להם כיסוי. הסעיף השני לחוק קובע כי החשבון אליו משויכים הצ’קים יוגדר כחשבון מוגבל, ובעלי החשבון יהפכו ללקוחות מוגבלים בבנק – מה שנקרא חייב מוגבל באמצעים. חשבון הופך להיות חשבון מוגבל אם במשך שנה, עשרה צ’קים או יותר שלא היה להם כיסוי, נמשכו מהחשבון. זאת באם  בין סירוב משיכת הצ’ק בפעם הראשונה לסירוב האחרון, חלפו לפחות 15 ימים. כמובן שעוד לפני כן, לאחר חמישה סירובים של צ’קים, תקבלו התראה מהבנק על המצב שאינו תקין. מרגע שחשבון הבנק עובר לסטטוס של חשבון מוגבל, חלה עליו מעין השתקת פעילות מכל סוג למשך שנה.

חשבון בנק מוגבל – איך תדעו אם חשבון הבנק שלכם מוגבל

יש לבצע בדיקה בכל מקרה בו אינכם בטוחים מה מצב חשבונותיכם בבנק. כפי שציינו קודם לכן, אם יחזרו לכם חמישה צ’קים, הבנק חייב להביא זאת לידיעתכם, אך אם אינכם בטוחים מה מצב החשבון, כדאי שתבדקו. 

במידה ולא קיבלתם התראה מסודרת מהבנק על כך, הדבר יכול להוביל לכך שחלק מהצ’קים שנפרעו ללא כיסוי, לא ייחשבו לכם כצ’קים שחזרו. על הבנק מוטלת החובה והאחריות ליידע את הלקוח ולעדכנו במצב, לאחר חזרתם של חמישה צ’קים  עקב חוסר כיסוי. ההתראה מצד הבנק הינה זכות חוקית ששמורה ללקוח. זה ביטוי לכך שהמחוקק רוצה לתת תמרור אזהרה ללקוח, כך שזה יסדיר את ענייניו וייזהר להבא, בכדי שלא יגיע למצב בו חשבונות מוגדר כחשבון מוגבל והוא כלקוח מוגבל בבנק. 

חשוב לציין כי כבר בשלב זה, בו חמישה צ’קים ניתנו ונפרעו ללא כיסוי בחשבון הבנק ובמיוחד אם יש לכם גם חוב לבנק, כדאי להפסיק להזמין פנקסי צ’קים או לחלק צ’קים השייכים לחשבון האמור. יחד עם זאת, לא תמיד זה אפשרי, למשל, אם ישנם צ’קים דחויים של החשבון  שכבר ניתנו לגורמים אחרים. 

חשבון בנק מוגבל – מה קורה כשמדובר בחשבון בנק משותף

יש חשבונות בנק שלא שייכים ללקוח אחד בלבד, אלא יש בו שני שותפים או יותר. לפעמים חשבון הבנק רשום על שמם של מספר לקוחות, דוגמא מצוינת לכך היא חשבון משותף של זוג נשוי. אם כן, מה קורה במצב של חשבון משותף שעובר להיות חשבון מוגבל משום שאחד השותפים בחשבון  פיזר צ’קים  ללא כיסוי? אם החשבון מוכרז כחשבון מוגבל, שאר השותפים בחשבון זה לא יוכלו להתנגד לכך או לעשות דבר בנידון. לא יוכלו השותפים לחשבון להתנגד להכרזה זו. כמו כן, שותפים אלו יוגדרו אף הם כלקוחות מוגבלים. עם זאת, סנקציה זו לא תחול על אדם אשר איננו שותף בחשבון אלא רק מורשה חתימה בו. יתרה מכך, הסנקציה לא תחול על אדם זה, גם כאשר הוא החתום על השיקים החוזרים. אי לכך, מומלץ לשקול בכובד ראש ייפוי כוח בחשבונות בנק.

כיצד ניתן לבטל מצב של חשבון בנק מוגבל

יש שתי דרכים עיקריות אשר באמצעותן ניתן להביא לביטול של חשבון בנק מוגבל. יש להדגיש כי אין מדובר בפעולה חריגה שהיא במסגרת סמכות בלעדית של המפקח על הבנקים, או בסמכות בנק ישראל. ביטול חשבון מוגבל, או הוצאה של צ’ק ממניין השיקים שחזרו עקב חוסר כיסוי הוא פעולה סטנדרטית במסגרת סמכות הבנק. דרך אחת להביא לביטול של חשבון מוגבל היא לפנות ישירות אל הבנק ולהציג טענות רלוונטיות באשר לאותם צ’קים שלא היה להם כיסו, וכביכול חזרו עקב טעות. דרך שנייה היא לפנות לבית המשפט ולהגיש ערעור על החלטת הבנק להכריז על חשבונכם כחשבון מוגבל.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply