הליך פשיטת רגל לאדם פרטיפשיטת רגל לאדם פרטי –  זהו הליך אשר מיועד לאדם פרטי או לשותפות, שהגיעו למצב של חדלות פירעון ואין ביכולתם להסדיר את החובות ששיש להם. יש לציין, כי ההליך מיועד לאדם פרטי יחיד, עצמאי או שכיר, או לעוסק מורשה, אך לא לחברה בע”מ – עליה חלים הליכי הבראה או פירוק.

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי יכול להיפתח או ביוזמת החייב או ביוזמת נושה (הגוף, או האדם שהחייב חייב לו כסף). מטרת ההליך היא לכנס את נכסיו של החייב, לממשם במכירה, ותמורתם, לפרוע את כל החובות לנושים.

פשיטת רגל לאדם פרטי – עומדים בפני פשיטת רגל? אובליגור מציעה ליווי וייעוץ פיננסי בהליך – חברת אובליגור שירותים פיננסיים היא החברה המובילה בארץ בתחום הייעוץ הפיננסי. 

✓ ניסיון של מעל 20 שנה בייעוץ וליווי פיננסי מקצועי ✓פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות✓ 

תנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל לאדם פרטי

·         עוד לפני הגשת בקשה להכרזה על פשיטת רגל צריך לבדוק עמידת החייב בתנאים הבאים:

·         גיל החייב/ת צריך להיות 18 לפחות

·         תושב/ת ישראל

·         באם ישנו יותר מנושה אחד

·         היבט גובה החובות – אם אדם פרטי רוצה  להכריז על פשיטת רגל, סך חובותיו צריך להיות בגובה של לפחות 15,000 ש”ח . אם הבקשה לפשיטת רגל מוגשת מצד הנושה, נדרש כי החוב כלפיו יהיה לפחות בגובה של 65,000 ש”ח (סכומים אלה מתעדכנים בתקנות כל פרק זמן).

·         עם הבקשה נדרש לצרף דו”ח רשמי, עם פירוט הכנסותיו והוצאותיו של החייב ומשפחתו, כולל פירוט סך חובותיו לנושים.

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל לאדם פרטי

שלב 1 – מגישים בקשה לקבלת צו כינוס נכסים והכרזה כפושט רגל –  הבקשה תוגש על ידי החייב או על ידי אחד מהנושים.

שלב 2 – בית המשפט ידון בבקשה למתן צו כינוס נכסים – באם מאושרת הבקשה, ימונה כונס נכסים על איסוף נכסיו של החייב ומימושם. עם מתן צו כינוס נכסים, כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד החייב מופסקים באופן מידי. צו עיכוב ההליכים המשפטיים משהה כל פעולה באשר לגביית החובות מצד הנושים.

שלב 3 – רישום הנכסים של החייב וניהול חקירות באשר למצבו הפיננסי וליכולת האמתית שלו להחזיר את חובותיו –  עם קבלת ההחלטה כי החייב יוכרז פושט רגל, בית המשפט יחל לבדוק את מידת תום לבו של החייב בתקופה בה נוצרו החובות, לאורך ההליכים שננקטו נגדו, עד כמה שיתף פעולה עם חוקריו, נכונותו לחשוף מידע ולשתף בו, דפוסי התנהגות, האם יש פה מרמה או האם ישנו חשד כי ניסה להסתיר או להבריח את נכסיו, וכיוצאת בזאת. אם יש דברים בגו, והחייב נמצא אשם במשהו, בקשתו תידחה.

שלב 4 – הכרזה על פושטי רגל – בעקבות ההכרזה על פשיטת רגל, ייקבע הסדר עבור החזר תשלומים מותאם למצבו של החייב עם סכום חיוב חודשי קבוע במועד קבוע, זאת בהתאם לרמת השתכרותו ומצב נכסיו. בסטטוס של פושטי רגל חלות כמה מגבלות על החייב: הגבלה על חשבון הבנק לפי חוק שיקים ללא כיסוי, הגבלה בהנפקה ובשימוש בכרטיסי אשראי (רק באישור הנאמן), שלילת היכולת להקים תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד או בחברה כלשהיא, אלא אם ניתן באישור הנאמן או  באישור מיוחד של בית משפט. יש מקרים בהם גם מוציאים לחייב צו עיכוב יציאה מהארץ.

שלב 5 – סיום ההליך. הליך פשיטת רגל יכול להסתיים בשתי דרכים:

א.      הגעה להסדר או לפשרה עם הנושים – בכל שלב בהליך יש אפשרות לקבלת אישור בית המשפט להסדר או קבלת צו הפטר.

ב.      לאחר שהחייב עומד בתשלומי ההחזר ומסיימם, או באם החייב מוכיח כי אין לא כל יכולת לפרוע את חובותיו. מצב כזה יש אפשרות לקבל צו מחיקת חובות. צו זה קובע כי כל חובותיו של החייב יימחקו, והוא יוכל לצאת לדרך חדשה.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

Leave a Reply