מוגבל בבנקאם תקישו בגוגל את צירוף המילים “חשבון מוגבל בבנק”, הלינק (הלא ממומן) הראשון שתקבלו יפנה אתכם לאתר של בנק ישראל לשם איתור חשבון מוגבל בבנק ישראל.
כל שעליכם לעשות הוא למלא את הפרטים המופיעים על הצ’ק (מספר חשבון, מספר סניף וקוד הבנק) וכך תוכלו לגלות האם החשבון שהצ’ק שייך אליו הינו חשבון מוגבל.

חשבון מוגבל בבנק ישראל הוא חשבון שחלות עליו מגבלות (כמו מגבלות אשראי ופנקסי צ’קים) כיוון שחזרו בו עשרה צ’קים במשך שנה אחת.

פרסום הפרטים של חשבון מוגבל בבנק ישראל מאפשר לכל אחד לברר האם הצ’ק שקיבל מפלוני שייך לחשבון מוגבל. כלומר, הפרסום מסייע לקבל אינפורמציה על מידת הסיכוי של הצ’ק לחזור.

ראו הוזהרתם! אם הצ’ק שקיבלתם שייך לחשבון מוגבל, סביר להניח שהצ’ק הזה יחזור, ויגרור עלויות שתאלצו לשלם לבנק ועוגמת נפש.
מוטב שתבקשו מפלוני שבמקום צ’ק ישלם לכם במזומן.

לקוח מוגבל בבנק: חשבון מוגבל וחשבון מוגבל חמור 

מצב של חשבון מוגבל נוצר כאשר עשרה שיקים של אותו חשבון חוזרים בתוך פרק זמן של שנה. מרגע שחשבון בנק עובר לסטאטוס של  מוגבל, חלות עליו סנסקציות שונות. כמו כן, ישנו מצב של חשבון מוגבל חמור. מצב זה יקרה כאשר כבר הוטלה על אדם הגבלה, ובשלוש שנים בהם חלה עליו ההגבלה, אותו אדם, המשיך לתת צ’קים ללא כיסוי. במקרה כזה האדם יכול להיות להיכנס תחת ההגדרה של חשבון מוגבל חמור. ההגבלה הזו תוטל גם על לקוחות אשר משכו צ’קים ללא כיסוי של חשבון אחר בזמן תקופת ההגבלה. מוגבל חמור הוא סטטוס שנמשך למשך שנתיים, שמהלכם כל חשבונות הבנק של הלקוח מוגדרים כמוגבלים, והוא כמעט ולא יכול לבצע פעולות בהם.

כמו כן, ההגבלה תוטל גם על חשבונות בנק משותפים ששייכים ללקוח שהוגדר ‘מוגבל חמור’, וכן בחשבונות בהם הוא רשום כמיופה כוח. במקרה של מיופה כוח בחשבון, בעל החשבון יוכל לבטל את הייפוי באם הוטלה על המיופה הגבלה חמורה, ולבטלה עבור החשבון שלו.

מוגבל בבנק  – מה זה אומר בפועל

לקוח בנק שהפך מוגבל בבנק מסתכן בהתמודדות עם אות קין שילווה אותו לעוד שנים רבות קדימה. המשמעות של הגעה לסטטוס של חשבון מוגבל או חשבון מוגבל חמור, היא שבעתיד כל גוף עמו הלקוח ירצה להתקשר מבחינה עסקית כלשהיא, ידע כי בעבר אותו לקוח הוגדר כמוגבל בבנק, דבר שפוגע מאוד באמינות, ומרבית העסקים לא ירצו להסתבך עם אדם שחילק בעבר צ’קים ללא כיסוי ולא עמד בהתחייבויותיו הכספיות. דבר נוסף שחשוב לציין הוא שהבנקים לא יאפשרו מסגרות אשראי, או יסכימו להנפיק כרטיסי אשראי ללקוחות שהוכרזו כלקוחות מוגבלים בעבר.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply