הפטר-מחיקת חובות בהוצאה לפועללאחר דיונים ארוכים בכנסת והצעות לנוסח תיקון סעיף 47 בחוק ההוצאה לפועל, יוזמתה של חברת הכנסת איילת שקד בעניין מחיקת חובות בהוצאה לפועל – הפטר לחייבים עם תיקים בהוצאה לפועל, הוחל.

נושא מחיקת חובות לבעלי חובות בהוצאה לפועל עלה לסדר היום לאור חייבים רבים שהפכו להיות “מוגבלים באמצעים” בתיקי הוצאה לפועל, לאור גובה חובם ואי יכולתם לפרוע את חובותיהם בשל חדלות פרעון. הצורך במתן פתרון ממשי לבעיה התעורר לאור העובדה שבעלי חובות  הגיעו למצב בו הם משלמים מדי חודש, בדרך כלל בתיק האיחוד, סכום קבוע במסגרת צו התשלומים, שבא על חשבון החוב שמעודכן בתיק ההוצאה לפועל. אולם בפועל, למרות התשלומים הקבועים, החובות לא ממש הופחתו וזא בגלל הריביות וההוצאות שבניהול התיק. המשמעות היא, שלאור כל זאת, החייבים לעולם לא יסיימו עם החוב שלהם, ובמציאות, החוב רק ילך, יתפח ויגדל, מבלי שניתנת להם הזדמנות ממשית לסלק את חובותיהם. 

החודש פברואר 2018, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק מחיקת חובות בהוצאה לפועל. חוק זה צפוי להקל באופן משמעותי את התנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל, לאחר שהתגלו בחוק הקודם חסמים בעייתיים. בישראל יש כ- 700 אלף איש עם תיק בהוצאה לפועל, כשלחלק לא מבוטל מהם, אין כל סיכוי להיחלץ ממעגל החייבים, בעוד חובותיהם רק הולכים ומצטברים.

התיקון לחוק ההוצאה לפועל מאפשרת לבעלי חובות בהוצאה לפועל לקבל הפטר – כלומר לקבל אישור על מחיקת חובות בתיקי הוצאה לפועל, עבור כל חוב שהנו בר תביעה לפי פקודת פשיטת הרגל – ללא צורך בהליך פשיטת רגל. משמע, מעתה יש אפשרות להגיש בקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל במקום לפנות להליך פשיטת רגל לצורך המטרה. 

מחיקת חובות בהוצאה לפועל – הפטר: מהם הקריטריונים להגשת בקשה

כדי לקבל הפטר בהוצאה לפועל, צריך להגיש בקשה לראש רשות האכיפה והגבייה, בצירוף תצהיר עם פירוט ההסתבכות בחובות, רשימת הנושים, פירוט הנכסים וכתב ויתור על סודיות. כמו כן יש לפרט ולהבהיר את עמידת החייב בקריטריונים לקבלת הפטר – מחיקת חובות בהוצאה לפועל –  כדלקמן:

  • המבקש מוגדר כמוגבל באמצעים, והוא הוגדר כך גם בארבע השנים קודם הגשת הבקשה להפטר בהוצאה לפועל.
  • במועד ההגשה של הבקשה, סכום החובות של החייב אינו גבוה מ- 800,000 ש”ח.
  • אין לחייב נכסים בעלי ערך שניתן לעקלם, למכור אותם או לממש אותם בכל דרך אחרת – מלבד משכורת או כל מקור הכנסה אחר.
  • החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו במשך שלוש השנים שקדמו למועד ההגשה של בקשת ההפטר בהוצל”פ.
  • החייב לא הגיש בקשה לפשיטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל, ו/או אין לו בקשה תלויה ועומדת לפשיטת רגל.
  • במהלך חמש השנים טרם הגשת הבקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל, לא קיבל החייב צו כינוס כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל    ולא קיבל דחייה לבקשה לקבלת הצו.
  • החייב אינו מוכרז כפושט רגל בהתאם ולא קיבל דחייה לבקשתו לפשיטת רגל.
  • באם החייב לא קיבל כבר צו הפטר בפשיטת הרגל.

למרות האמור בעניין עמידה צו התשלומים, רשם ההוצאה לפועל יכול להחליט להעניק צו הפטר בהוצאה לפועל גם אם החייב לא עמד בתשלומים. 

הסמכות המקומית – הגשת בקשה להפטר – מחיקת חובות בהוצאה לפועל 

אחרי שבדקתם אם אתם עומדים בקריטריונים ויכולים להגיש בקשה עבור מחיקת חובות בהוצאה לפועל (הפטר), תצטרכו להגיש את בקשתכם למחיקת החובות במסלול ההפטר בלשכת בהוצאה לפועל בה נפתחו רוב התיקים נגדכם. במידה ועשו לכם איחוד תיקים בהוצאה לפועל, תצטרכו להגיש את הבקשה למחיקת חובות בלשכה בה מתנהל תיק האיחוד, חייב להיות באותה הלשכה מסלול לבקשת הפטר-מחיקת חובות בהוצאה לפועל. אם אין במחוזכם לשכה שמציעה את מסלול ההפטר, יהיה עליכם לפנות למחוז אחר בו ישנה אפשרות להגיש את הבקשה.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

Leave a Reply