בקשה לפשיטת רגלבקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל מתחילה בבקשה לצו כינוס נכסים. את הבקשה לפשיטת רגל  לצו כינוס הנכסים יש להגיש לכונס הנכסים הקרוב לאזור המגורים של פושט הרגל.

בבקשה זו יש לפרט את כל החובות הקיימים, את שמות כל הנושים, את ההכנסות של פושט הרגל ואת ההוצאות שלו וכמובן, להסביר את השתלשלות האירועים שהביאו למצב הכלכלי הרעוע ולבקשה לפשוט את הרגל.

הגורם שמאשר את הבקשה לצו כינוס הנכסים הוא בית המשפט המחוזי.

לאחר שהצו אושר, פושט הרגל צריך למסור לכל הנושים שלו התראה על כל שהגיש בקשה לפשיטת רגל, משמע, לנושים יש פרק זמן של חצי שנה שבו הם צריכים להגיש דרישת חוב המפרטת את חובות פושט הרגל כלפיהם. זהו הצעד הראשון לקראת הליך פשיטת רגל.

לאחר מכן נקבע סכום חודשי שעל פושט הרגל לשלם לכונס הנכסים. הסכום נקבע בהתאם למצבו הכלכלי של פושט הרגל ונועד לחלוקה עתידית בין הנושים. בנוסף, על פושט הרגל למלא דוחות כלכליים ולהעבירם לכונס הכנסים.

פושט רגל שיקפיד למלא את הדוחות הכלכליים ויקפיד לשלם את התשלומים החודשיים- יזכה בנקודות זכות בעת הדיון בבקשה שלו לפשיטת רגל.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply