חשבון מוגבללפי בנק ישראל, חשבון מוגבל מוכרז ככזה כאשר במשך שנה חוזרים עשרה צ’קים של אותו חשבון.

המשמעות של חשבון בנק מוגבל היא שבמצב כזה הבנק יכול להטיל סנקציות שונות על החשבון שלכם. חלק מהסנקציות פתירות, חלקן פחות, אך בשורה התחתונה זה מצב בעייתי.

חשוב לדעת, ישראל מתחילה להידמות לארצות הברית במובן של היסטוריית אשראי. ביום מן הימים כשתרצו לקחת הלוואה, תיבדק היסטוריית האשראי שלכם, אם יתגלה שבעברכם חשבונכם הוכרז חשבון מוגבל או מוגבל חמור, הדבר לא יהיה לטובתכם.

חשוב לדעת שאפשר לחיות במצב זה וישנם אפשרויות שונות שהן ניתן אף לבטלאו להגמיש את ההגבלות השונות.

לאיתור ובדיקת חשבון מוגבל כנסו לאתר הרשמי של בנק ישראל בקישור הבא איתור חשבונות מוגבלים 

חשבון מוגבל – למשך כמה זמן תקף מצב חשבון בנק מוגבל?

ההכרזה על חשבון מוגבל נמשכת שנה אחת ולא מתחדשת. ברגע שעברה שנה החשבון המוגבל חוזר להיות ככל חשבון רגיל אחר. חשבון מוגבל חמור, מתרחש כאשר בזמן שבו אחד מחשבונותיכם כבר הוגבל, מוגבל חשבון נוסף שלכם.אפשרות נוספת, חשבון מוגבל הופך להיות מוגבל חמור כאשר שלוש שנים מתום ההגבלה הקודמת, אחת מחשבונותיכם מוגבל שוב.

חשבון מוגבל חמור מוכרז ככזה כאשר בתקופה שבה אחד מחשבונותיו של הלקוח כבר הוכרז כמוגבל, מוכרז חשבון אחר שלו גם הוא כמוגבל.
חשבון מוגבל חמור יכול להיות מוכרז גם כאשר לקוח שבעברו היה מוגבל, מוגבל שוב בפרק זמן של שלוש שנים מסיום ההגבלה הקודמת (ולא משנה אם מדובר בחשבון שהוגבל או בחשבון אחר של הלקוח).

ומה לגבי חשבון בנק מוגבל עם מספר שותפים?

יש גם חשבונות בנק שלא  שייכים רק ללקוח אחד ואז יש מספר לקוחות ששותפים בחשבון . אם אחד השותפים בחשבון חילק צ’קים שאין להם כיסוי, ובעקבות זאת הוכרז החשבון כ- חשבון מוגבל, הלקוחות האחרים אשר שותפים לחשבון לא יוכלו להתנגד לכך. יתר על כן, גם השותפים ייחשבו כלקוחות מוגבלים.

אף על פי כן, הסנקציה לא תחול על מי שאינו שמוגדר בחשבון כמורשה חתימה , אם אם אותו אדם חתום על הצ’קים החוזרים. כך או כך, כדאי לשקול בכובד ראש מתן/קבלה של ייפוי כוח בחשבונן הבנק.

מוגבל בבנק – חשבון מוגבל חמור

מצב של חשבון מוגבל קורה כאשר 10 צ’קים של לקוח חוזרים במהלך שנה. לאחר 5 צ’קים שחוזרים הבנק שמיידע על כך את הלקוח ומתריע בפניו על המצב. מצב של מוגבל חמור יקרה כאשר הוטלה על אדם הגבלה, ובשלוש שנים בהם חלה עליו ההגבלה, אותו אדם, המשיך לתת צ’קים ללא כיסוי. במקרה כזה האדם יכול להיות להיכנס תחת ההגדרה של חשבון בהגבלה חמורה. ההגבלה הזו תוטל גם על לקוחות אשר משכו צ’קים ללא כיסוי של חשבון אחר בזמן תקופת ההגבלה. מוגבל חמור הוא סטטוס שנמשך למשך שנתיים, שמהלכם חשבונות הבנק של הלקוח מוגדרים כמוגבלים, והוא כמעט ולא יכול לבצע פעולות בהם.

כמו כן, ההגבלה תוטל גם על חשבונות בנק משותפים ששייכים ללקוח שהוגדר ‘מוגבל חמור’, וכן בחשבונות בהם הוא רשום כמיופה כוח. במקרה של מיופה כוח בחשבון, בעל החשבון יוכל לבטל את הייפוי באם הוטלה על המיופה הגבלה חמורה, ולבטלה עבור החשבון שלו.

חוק צ’קים ללא כיסוי נעזר בשתי סנקציות עיקריות על הלקוחות המוגבלים שחשבון הבנק שלהם הוכרז כחשבון מוגבל חמור.

מצב חשבון מוגבל – מה זה אומר בעצם

לקוח בנק שהפך למוגבל מסתכן בהתמודדות עם אות קין שילווה אותו הלאה. המשמעות של הגעה לסטטוס של חשבון מוגבל או חשבון מוגבל חמור, היא שבעתיד כל גוף עמו הלקוח ירצה להתקשר מבחינה עסקית כלשהיא, ידע כי בעבר אותו לקוח הוגדר כמוגבל בבנק, דבר שפוגע מאוד באמינות, ומרבית העסקים לא ירצו להסתבך עם אדם שחילק בעבר צ’קים ללא כיסוי ולא עמד בהתחייבויותיו הכספיות. 

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.Leave a Reply