איחוד תיקים - איחוד תיקים בהוצאה לפועלאיחוד תיקים (איחוד תיקים בהוצאה לפועל) הוא מצב בו הרשם בהוצאה לפועל מסכים לעשות איחוד של כל התיקים שנפתחו בהוצל”פ נגד החייב, כלומר, לפתוח תיק חדש שנקרא “תיק האיחוד”. התשלומים החודשיים עוברים לתיק האיחוד, ומתיק האיחוד תשלום ההחזר החודשי מפוזר לתיקים הפרטניים באופן יחסי.

איחוד תיקים -דוגמא : נניח שיש שלושה תיקים בהוצאה לפועל וסך כל סכומם הוא מאה אלף שקלים, כאשר תיק אחד מהם עומד על 60 אלף שקלים, אם רשם ההוצאה לפועל יקבע שהחייב ישלם כל חודש סכום של 500 שקלים לתיק האיחוד, אזי התיק הגדול יקבל 60 אחוזים מ- 500 השקלים, כלומר, 300 שקלים בחודש וכן הלאה.

איחוד תיקים – מה המטרה

המטרה של איחוד תיקים – בהוצאה לפועל היא למנוע מצב של צווי תשלומים עבור כל תיק ותיק בנפרד. הרי האלטרנטיבה לתיק האיחוד היא צו תשלום לגבי כל תיק ותיק בנפרד, במצב זה אפשר להגיע לתשלום חודשי שהוא אינו הגיוני (אלפי שקלים בחודש כשקיימים נניח, 10 תיקים).

אם הבקשה של איחוד תיקים מתקבלת, כל ההליכים אשר מתנהלים כנגד החייב באותו הרגע ירוכזו לתיק אחד חדש. התיק החדש ינוהל על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בה מנוהלים מרבית התיקים. (זאת במידה והתיקים של החייב נפתחו בלשכות שונות).

כחלק מהטיפול בבקשה של איחוד תיקים, רשם ההוצאה לפועל קובע את סכום ההחזר שהחייב ישלם מדי חודש תחת תיק האיחוד.

איחוד תיקים – מהי אוכלוסיית היעד ומהם התנאים המקדימים להגשת בקשה לאיחוד תיקים

איחוד תיקים הוא צעד שמתאים לחייבים אשר נפתחו נגדם יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל.

אין אפשר לעשות איחוד תיקים במקרים הבאים:

1.      תיקי חובות של תשלום מזונות

2.      תיקי פסק דין בעניינים שאינם כספיים, כמו משכנתא וכן הלאה.

3.      תיקי שטרות בהם הגישו התנגדות לביצוע שטר, ובאם ההתנגדות לא הוכרעה על ידי שופט בבית משפט.

למי פונים בעניין איחוד תיקים ומה צריך לעשות

צריך להגיש בקשה באמצעות טופס לצורך איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל בה נפתחו מרבית התיקים של החייב.

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה לאיחוד תיקים (טופס 568) ועל גביו יש לציין את הבקשה ספציפית לצו תשלומים – חייב מוגבל או איחוד תיקים (טופס 222) בטופס יש לסמן ב-V את סעד הבקשה ()73. תתבקשו לפרט במילותיכם את מהות בקשתכם בחלק התחתון של הטופס.

בקשה לאיחוד תיקים, עם כל נספחיה, תוגש במספר עותקים זהה למספר של הזוכים בתיקים, ובצירוף שני עותקים נוספים, אחד ללשכת ההוצאה לפועל ואחד למגיש הבקשה.

תתבקשו למלא שאלון ולחתום על כתב ויתור סודיות. במסגרת השאלון וכתב הוויתור תתבקשו לציין את סך ההחזר החודשי שביכולתכם לשלם.

כמו כן, יש לצרף לבקשה מסמכים נוספים:

1.      צילום ת.ז  של החייב כולל ספח רישום הילדים והכתובת.

2.      צילום רישיון הרכב של החייב של החייב או שברשות בני משפחתו.

3.      צילום אגרת ארנונה עדכנית.

4.      צילום מסמך רישום דירתו/ביתו של החייב / הסכם החכירה/ הסכם שכירות, וכן במידה ויש ברשות החייב נכס נדל”ני, יש לצרף גם צילום של רישיון הבנייה.

5.      רשימה מפורטת ומדוקדקת של תכולת הבית. אם הדירה מבוטחת צריך לצרף גם עותק של פוליסת הביטוח.

6.      צילום חשבונות חשמל וטלפון של דירתו/ביתו של החייב מהחצי השנה האחרונה.

7.      צילומים של חשבונות הבנק של החייב ושל בן או בת הזוג, לרבות פירוט פעולות בכרטיס אשראי, הוראות קבע, הלוואות, משכנתא ועוד, 4 חודשים לפני הגשת הבקשה.

8.      צילום אישורים של הבנקים באשר ליתרת כספים על שמו של החייב, על שם בני הזוג או על שם ילדיו, בקופות גמל, תוכניות חיסכון, מטבע חוץ, ניירות ערך וכן הלאה, כאשר סיכום הנתונים ערוך לסוף החודש האחרון טרם הגשת האישור עם הבקשה לאיחוד תיקים.

9.      צילום של תלושי המשכורות של החייב או של בני הזוג משלושת החודשים האחרונים, צילום דוחות שהחייב הגיש לפקיד השומה במס הכנסה בשנתיים האחרונות וצילום דוחות אחרונים למע”מ.

10.  טפסים אחרים נוספים בהתאם לנדרש בשאלון וכתב ויתור על סודיות.

בנוסף על כך, צריך לצרף לבקשה גם תדפיס של רשימת תיקים ארצית של החייב. ניתן לבקש  את התדפיס במודיעין שבלשכת ההוצאה לפועל.

כמו כן, יש לצרף אישור על ביצוע תשלום ראשון של 3% מסך כל החובות בתיקי ההוצאה לפועל של החייב.  במעמד הגשת בקשה לאיחוד תיקים חובה לשלם 3% מסך החובות בתיקיו כולל חובות של אגרות שלא שולמו, הפרשי הצמדה וריבית, שכ”ט וכן הלאה). לאחר מכן צריך לשלם בכל חודש 3% מסך יתרת החובות. את התשלום יש לבצע במזומן רק בלשכת ההוצאה לפועל.

>> קישור לעמוד טפסים באתר של רשות האכיפה והגבייה – טפסים – הוצאה לפועל

האם ההוצאה לפועל נוטה לאשר איחוד תיקים?

כיום הנטייה של ההוצאה לפועל היא לאשר פחות ופחות תהליך של איחוד תיקים, כאשר מדובר בחובות גדולים (מעל 200 אלף שקלים), וזאת משום שהחובות לא ייפרעו לעולם. במצבים כאלה ההמלצה היא ללכת להליך של פשיטת רגל אישית, כאשר בסוף ההליך החייב יקבל הפטר והחובות ימחקו.
לרוב נראה מצבים של איחוד תיקים כשמדובר בחובות שאינם גדולים.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply