עיקול רכבנתחיל מהסוף. עיקול רכב, לעומת עיקול משכורת שניתן לביטול בקלות יחסית, אינו ניתן לביטול בקלות.
להלן המצבים שבהם ניתן לבטל עיקול רכב.

המדריך לביטול עיקול רכב

ביטול עיקול רכב- אפשרות ראשונה
האפשרות הראשונה לביטול עיקול רכב היא כאשר הרכב שייך לנכה ומשמש כרכב שבאמצעותו הנכה מתנייד ממקום למקום. אפילו אם הנכה חייב, הוא לא צריך להתמודד עם עיקול רכב (כיצד הוא יגיע ממקום למקום?), הוא יכול בקלות להגיש בקשה לביטול העיקול.

ביטול עיקול רכב- אפשרות שנייה
האפשרות השנייה לביטול עיקול רכב היא כאשר הרכב משמש לפרנסה באמצעות הסעת נוסעים (למשל, מוניות) או העברת סחורות. כאשר עיקול רכב זה פוגע בפרנסתו של בעל הרכב, הוא יכול להגיש בקשה לביטול עיקול רכב.

ביטול עיקול רכב- אפשרות שלישית
האפשרות השלישית לביטול עיקול רכב היא כאשר מציגים תחשיב פיננסי שלפיו למשפחה זול יותר להתנייד במכונית ישנה מאשר להתנייד באוטובוסים (גם זה יכול לקרות, למשל במשפחות ברוכות ילדים הגרות בכפר).

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply