תיקים בהוצאה לפועלכל מי ש”זכה” שיהיה לו/לה תיק הוצאה לפועל חולם על הרגע שהתיק הזה ייסגר. כשיש חובות בהוצאה לפועל זה לא מצב נוח במיוחד.

אבל רק תדעו שתיק הוצאה לפועל שנסגר עדיין לא מקנה לכם שקט, אתם עדיין נמצאים תחת האיום של הגוף שנקרא הוצאה לפועל.

יש להדגיש כי גם לאחר שהתיק נסגר, חשוב לעשות בדיקת חובות בהוצאה לפועל.

הליך סגירת תיק ובדיקת חובות בהוצאה לפועל

כשתיק הוצאה לפועל נסגר, לאחר תקופה מסוימת הוא עובר ביעור ואתם מקבלים אסמכתא לכך שתיקכם בועַר, כלומר, החוב נגמר, אבל האם הוא יכול לקום לתחייה?

 תיק הוצאה לפועל – חזון העצמות היבשות

גם אם לפני 20 שנה נפתח נגד אדם תיק הוצאה לפועל, וברבות הימים התיק נסגר, ואפילו אם לאחר זאת קיבלתם אסמכתא לכך, בדקו את העניין באופן מקצועי וודאו כי התיק אכן נסגר, שכן  היו מקרים בהם 20 שנה אחרי שתיק הוצאה לפועל נסגר כביכול, חייב קיבל תביעה על סכום עתק בגין אותו תיק הוצאה לפועל ישן, שהיה בטוח כי אינו קיים כבר.

כמה זה יישמע לא מציאותי, ייתכן ומדובר בטעות אנוש שנעשתה בעבר, ובחוב שנמחק בשוגג. בעקבות טעויות כאלה, תיק יכול להיסגר ולאחר מכן לעבור ביעור. ועל אף פי כן, באם בעתיד מישהו יעלה על העניין, והנושא יועבר לטיפול בית המשפט, אין מן הנמנע שזה יקבע כי תיק הוצאה לפועל שנסגר בשוגג (וגם אם כבר בועַר) אינו פותר את החייב מתשלום החוב, או מחלקו.

איך מונעים מתיק הוצאה לפועל לקום לתחייה – התמודדות עם חובות בהוצאה לפועל

כשבשעה טובה תיק הוצאה לפועל נסגר ובועַר (וקיבלתם אסמכתא לכך!) עליכם לדאוג לסיכום דברים עם הזוכה. בסיכום הדברים יש לציין שהחוב שלכם הפך לחוב חלוט, כלומר, הזוכה לעולם לא יוכל לתבוע את חובו.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.Leave a Reply