עיקול חשבון בנקמי שחשבון הבנק שלו מעוקל ודאי תוהה כיצד ניתן להשיג ביטול עיקול חשבון בנק.

בנקים הם עסק שמלווה כסף לציבור הפרטי ולציבור העסקי. הבנקים גובים ריבית על הכסף שהם מלווים וכך הם מרוויחים. מטרת הבנקים היא לתת כמה שיותר הלוואות. הבעיה נוצרת כאשר הלקוחות לא מחזירים את ההלוואות וכך נוצרים חובות לבנקים. כשאנשים לא עומדים בתשלומי ההחזר של חובותיהם לבנק, חוב לבנק הופך לחוב בהוצאה לפועל משנפתח נגדם תיק. להוצאה לפועל יש היתרים להטיל סנקציות על חייבים, אחת הסנקציות הנפוצות היא עיקול חשבון בנק.

ביטול עיקול חשבון בנק עיקול חשבון בנק – כיצד ניתן להשיג ביטול עיקול חשבון בנק – מה הפיתרון?

צווי עיקול הם כלי משפטי שנועדו לתפוס נכסים וזכויות של חייבים שיש להם חוב לבנק, כולל חשבונות בנק , כדי להבטיח את פרעון חובות החייב כלפי הנושה והוצאה לפועל (הנושה/הזוכה)

הלכה למעשה מדובר בצעד לגבי נכס של החייב, המופנית נגד החייב או האדם המחזיק בו, ואשר נועדה להגביל את הסחירות של הנכס ואת יכולת השימוש בו.

עיקול חשבון בנק נעשה בכדי שהנושה יוכל לזכות בחוב הכספי שמגיע לו מהחייב. כאמור, כחלק מהליכי העיקול, אפשר לעקל גם את חשבון הבנק של החייב, ובגדר חשבונות נכללים חשבון העו”ש  וכל חיסכון באשר הוא, על מנת לתפוס כספים שברשות החייב ולפדותם לצורך גביית החובות המגיעים לנושה.

עיקול מסוג זה מכונה עיקול צד שלישי, משום שמדובר בעיקול  של נכס של החייב שנמצא בחזרת צד שלישי – הבנק.

העיקול על החשבון יכול להיות מוטל בכל מצב בו לחייב יש חובות על כל רקע, כלשהם כלפי נושים. החוב יכול להיות על רקע פרטי או על רקע התחייבות לרשויות השונות, לדוגמא תשלומי מסים.

אם כן, כיצד אפשרי ביטול חשבון בנק? ניתן לפנות לגורמים הבכירים הרלוונטיים בבנק בבקשה להסדר החוב. השגת הסכם הסדרת חובות עם הגדרה החזר חודשי קבוע. הסכם חתום זה בין הבנק, הלא הוא הנושה, לבין החייב, יסדיר את עיקול חשבון הבנק.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply