הסדר חובותמה הוא הסדר חובות? הסדר חובות זהו הליך משפטי אשר משנה תנאי חוב לטובתו של החייב בהסכם עם הנושה. הסדרי חוב יכללו בדרך כלל הפחתה בסך החוב לצד הגמשת תנאי התשלום.

הסדר חוב מאפשר לאדם פרטי, לתאגיד ואף לממסד מדיני, שנקלעו למצוקה ולבעיה פיננסית, לדון מחדש בתנאי החובות שלהם, על מנת לשפר את המצב הכספי הנזיל של החייב, או לחזור למצב בו מתאפשרת נזילות כספית, כך שהחייב יוכל להמשיך להתנהל כרגיל בחייו.

ההבדל בין הסדר חובות ואיחוד חובות 

כאמור, הסדר חובות הוא דרך להפחתת חוב בה החייב והנושה מסכימים על ידי השגת פשרה – התפשרות – לצמצום גובה החוב שעומד ביניהם, כאשר הפחתה בגובה החוב ופרעונו ייחשבו כאילו החוב שולם ונפרע במלואו.

צריך להבדיל בין המונחים הסדר חובות לאיחוד חובות. איחוד חובות הוא מצב בו החייב משלם תשלומים קבועים כל חודש לגורם מתווך כולל עמלת תיווך, וזהזה מעביר את תשלומיו לנושים הרלוונטיים, זאת לעומת הסדר חובות, לפיו החייב מעביר את תשלומי ההחזר לגורם מתווך כולל עמלת תיווך, וזה מעביר את תשלומיו לחשבון נאמנות. 

מכאן הנושים יוכלו לקבל את הכסף רק בתנאי שיושג הסדר חובות ביניהם לבין החייב. מעבר לכך, הגורם המתווך יכול להמליץ לחייבים שלא להעביר את התשלומים החודשיים באופן סדיר, וכך להכריח בעקיפין או במישרין את הנושים לגשת להסדר חובות ביחד עם החייב בהקדם.

אם מדובר באדם פרטי או בחברה עסקית, כדי לטפל בחובות בצורה אחראית אפשר להיעזר בהליך שלהסדר חובות בכדי למנוע את הגעת המקרה להוצאה לפועל. לא משנה כל כך אם חובותיו של החייב הם בגדר חובות אישיים או בגדר חוב של חברה/עסק, הליך הסדר החובות ומניעת הגעת המקרה לידי הוצאה לפועל הוא דומה.

החייבים יכולים לפנות לקבלת סיוע בעניין מחברה המתמחה בהשגה ובניהול של הסדר חובות.

הסדר חובות לעומת חדלות פרעון

הסדר חובות  שונה מהליך של חדלות פירעון שכן הם זה נקבע ברמה הסכמית – לעומת האכיפה אשר מאפיינת את הליך חדלות הפירעון, במקרה של הסדרת חובות ישנה הסכמה המעוגנת בחוזה כתוב בין הנושים (לרבות הוצאה לפועל) לבין החייב על הפחתה בשיעור גובה החוב האמור.

בדרך כלל הטיפול בהסדרי החוב נעשה מחוץ לבית משפט, עם זאת, גם הסדרת חובות יכול להיכלל בדיני חדלות הפירעון, אם מדובר במצב בו מתקיימת כפייה מסוימת על נושים, אשר התנגדו להשגת הסדר החוב (במקרה כזה נדרשת הסכמה על פי רוב, מבין הנושים ובנוסף אישור מבית משפט).

הסדר חוב מבטיח כי הנזק לחייב ולנושה יהיה נמוך מהנזק שייתכן בהליך של חדלות פירעון, ועל כן מדובר באפשרות הכדאית ביותר.

עיקר העלויות לחייבים לצורך הסדרי חוב, הן הזמן והמאמצים הנדרשים בתהליך המשא ומתן עם הבנק, עם הנושים, עם ספקים ועם רשות המסים.  

חשוב מאד לעשות שיעורי בית מראש, ולהגיע למו”מ מוכן ומצוייד בכל הנתונים הרלוונטיים, ולא לסמוך רק על חסדי שמיים או על חסדי נציגי הבנק.

כך, לדוגמא, יש להסביר בפרוטרוט מדוע למעשה נוצר החוב, וזאת במיוחד כשהדבר לא היה בשליטתו של החייב, ולא נבע מפזרנותו, חוסר אחריותו, או רשלנותו, חלילה. לדוגמא, כאשר החוב נוצר שלא עקב התנהלות פיננסית כושלת של החייב, כי אם עקב אובדן כושר העבודה שלו.

הסדר חובות עם הבנק ו/או נושים אחרים  – הסדר חוב מול הבנק

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו צוות מקצועי המתמחה בנישות שונות בתחומי הבנקאות, הכלכלה והפיננסים , וזאת לצד זמינות גבוהה ומתן יחס אישי.

במסגרת העבודה נפעל להיטיב את תנאי החוב של החייב מול הנושה/נושים. טובת הלקוח/ה ניצבת לנגד עינינו בכל שלבי התהליך. נדאג להשתמש בכל כליי העזר שבאמתחתנו בכדי להפחית את המצוקה הפיננסית של הלקוח, ונדאג להחזיר או לשפר נזילות כספית, כך שלא תהיה פגיעה בהתנהלות היומיומית שלכם. כל זאת לאחר שנוודא כי הגורמים הרלוונטיים ידונו מחדש בתנאי החובות העומדים.

חברת אובליגור עושה כל שביכולתה על מנת לסייע לחייבים להסדיר את בעיותיהם הכספיות ללא עירוב גורמים משפטיים ומחוץ לכותלי בית המשפט.

אנו ננקוט עבורכם בפעולות ובצעדים לטובת השגת הסדר חובות בתנאים האופטימליים, בהתאם למצבכם, לרבות ניהול משא ומתן מול הבנק / מול נושים. נפעל למען על הגמשת תנאי התשלום והפחתה בגובה החוב.

חברת אובליגור בעלת ניסיון רב שנים בהתמודדות עם המערכת הבנקאית

המומחיות שלנו בחברת אובליגור, היא בהתמודדות מול המערכת הבנקאית והגורמים הנכונים בה, לטובת הטיפול במקרה שלכם.

בכך נחסוך מכם את הקשיים והטרדות המלווים בהתמודדות עם הבנק ונדאג להתנהל מול הבנק לטובת מימוש האינטרס שלכם בכל הכוח. איתנו, יש לכם גב מקצועי המתמחה בפיננסים ובבנקאות – בדגש על טיפול בבעיית חובות.

כמי שמכירים היטב את המחלקות השונות במערכת הבנקאית, את הגישה של המערכת הבנקאית ואת הצעדים הננקטים בנושא חייבים וחובות, נדאג לחזק את טיעונכם מול הגורמים הרלוונטיים, ובמקביל להציג לכם את כל אפשרויות הפעולה העומדות בפניכם, תוך הבהרה מהם הסיכויים ביחס לסיכונים. אנו מעניקים לכל לקוח ולקוחה שירות מסור ומקצועי, בשקיפות מלאה ובהגינות ללא דופי.

הסדר חוב – מה כדאי לעשות בנידון

העיקרון הוא, שעל מנת להשיג הסדר חובות בכלל, ובתנאים המיטביים בפרט, חשוב להציג בפני הנושה מספר פרטים חשובים. מומלץ להציג איזו תוכנית מקצועית או תוכנית עסקית שהוכנה למטרת הבראת מצבכם הכלכלי הפרטי, או לצורך שיקום חברה  לאחר שעברה משבר כלכלי.

ככל שהחייב ייטיב בהסברו על איך נקלע לחובותיו, ואיך הם נוצרו, כך ידל הסיכוי שהוא ישיג את הבנת הבנק המערכת הבנקאית ואת נכונותה לסייע לו במצב שאליו נקלע. נקודה זו הינה אקוטית  ביותר לטובת השגת הסדר חוב נוח וטוב לחייב עם הבנק.

באותה נשימה, ככל שהחייב יהיה יותר אותנטי ויבהיר מעל כל צל של ספק כי הוא מקבל אחריות המלאה על הצב הכלכלי אליו נקלע, וככל שיבהיר כי הוא מתחייב לעשות הכל כמיטב יכולתו כדי לפרוע את חובותיו – עולה הסבירות שתגובת הבנק תהיה יותר אוהדת כלפיו.

יש לציין כי במידה ויש ברשותו של  החייב ישנם קופות גמל ו/או חסכונות וקרנות שונות, יש לברר מראש מהם הסכומים המופקדים בהן, באיזה מועד נפתחו, ומה הקנס במקרה של משיכה מוקדמת.

במידת הצורך, מומלץ גם להכין  רשימת ערבויות ובטחונות לבנק, כגון ערֵבים רלוונטיים, אפשרויות משכון לבית, לרכב, או לכל ציוד בעל ערך רב, וכן הלאה.

כדאי לנסות להשיג הסדר חוב לפני שלב ההליכים המשפטיים

באופן כללי, כדאי לנקוט בצעדים להשגת הסדר חוב ישר כאשר נוצר החוב ובטרם התיק שלכם עובר למחלקת הגבייה ועובר לטיפולו של עורך דין חיצוני, משום שבשלב זה ההתנהלות מקבלת אופי משפטי חוקי, והאינטרס כבר שונה.

משמע, מומלץ מאוד לעשות כל שניתן על מנת להסדיר את חובכם כשהטיפול בתיק שלכם עדיין נמצא בידיים של סניף הבנק בו נמצא החשבון שלכם עם יתרת החוב. כאמור, מומלץ לדאוג לכך לפני שהתיק עובר למחלקה המשפטית של הבנקומשם לטיפולו של עורך דין חיצוני, שזה ינקוט בהליכים משפטיים לצורך גביית החוב העומד. שלב זה כרוך בהוצאות משפטיות מיותרות  מבחינת החייב, ורצוי להימנע ממנו.

אם מדובר בחייב יחיד, הבנק יכול לנסות לגבות את יתרת החוב על ידי הגשת תביעה משפטית כנגד החייב, יכול לפתוח לו תיק בהוצאה לפועל, מה שעשוי לגרור צווי עיקול למיניהם (עיקול חשבנון בנק, עיקול רכב, עיקול משכורת וכן הלאה) ועיכוב יציאה מן הארץ. כמו כן, הבנק יכול להגיש כנגד החייב בקשה לפשיטת רגל, ומעבר לכך לנקוט בסנקציות שונות כגון הכרזת על החשבון כחשבון מוגבל, והגבלה בפעולות ובפונקציות אלה ואחרות, מצב לא נעים שמקשה על חיי החייבים.

אם מדובר בחוב של חברה בע”מ, הבנק י יכול להגיש בקשות למינוי כונס נכסים לטובת מימוש שיעבודים, ואף ליזום הליך לפירוק שותפות / פירוק החברה.

יש לזכור כי ככל שעובר יותר זמן מבלי שהבנק קיבל החזר מסוים מהחייב בגין החוב העומד, ובמקרה והתיק  נגרר כבר שנים, כך מתגברת הסבירות שהבנק יהיה נכון להגיע לפשרה ולהסדר חובות, כולל הפחתה משמעותית בגובה סכום ההחזר, גובה החובה- מחיקת חלק נכבד מסך החוב.

יחד עם זאת, חשוב לציין שאסור לשכוח כי בינתיים החוב הולך ותופח, וככל שהחוב צובר יותר ריביות, לרבות ריבית פיגורים. הצרה הזו גדלה, והחייב מסתבך יותר ויותר. אליה וקוץ בה.

לפיכך,מוטב לנסות ולהתמודד עם החובות כמה שיותר מהר לאחר היווצרם, ולא ללהדחיק, לחכות, להסס ולהתמהמה.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply