201210.08
0
0

תשלום חוב הוצאה לפועל

תשלום חוב הוצאה לפועל – חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, יכול לפרוע את החוב.

תשלום חוב הוצאה לפועל

החייב ניגש להוצאה לפועל ומבקש שובר לתשלום.

לאחר מכן החייב משלם את שובר התשלום בסניף הדואר, חוזר להוצאה לפועל ומציג את השובר עם חותמת הדואר המעידה על כך שהוא אכן פרע את החוב.

לאחר תשלום חוב הוצאה לפועל חשוב מאוד להגיש בקשה לסגירת התיק בהוצאה לפועל!

התיקים בהוצאה לפועל לא נסגרים באופן אוטומטי.

לאחר תשלום החוב בהוצאה לפועל – יש להגיש בקשה לסגירת התיק.

תשלום חוב הוצאה לפועל מול הנושה

לעתים פריעת החוב מתבצעת ישירות מול הנושה או מול בא כוחו.

במקרה כזה חשוב לדרוש קבלה המעידה על פריעת החוב וכן, לחתום עם הנושה על הסכם שבו הנושה מעיד כי אין לו יותר כל טענות בגין החוב הנ”ל וכי הוא יגיש בקשה לסגירת התיק.

תהיה אשר תהיה הדרך שבה החייב יפרע את חובו- עליו לדאוג שהתיק ייסגר ושלא יישארו קצוות פתוחים.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply