201110.25
Off
0

חוב לבנק – דרכי התמודדות

חוב לבנק – איך להתמודד נכון עם מצב כזה (מבלי להיבהל!)

כיוון שהבנקים הם אלה שברוב המקרים מעניקים את ההלוואות, רוב החובות שיצטברו יהיו חובות לבנקים.

אם נדבר במספרים, אז 80% מהחובות הקיימים הם חובות לבנקים. שאר החובות מתחלקים בין נושים וספקים שונים.

במקרה של אנשים שמגיעים למצב של חדלות פירעון ומכריזים על פשיטת רגל, החובות העיקריים שלהם הם בדרך כלל חובות לבנקים.

על אילו סכומים מדובר כשמדברים על חובות לבנקים? ובכן, בכל חודש הבנקים מגישים כ-1500 תביעות הנוגעות לחובות של לקוחות. כדי לקבל אומדן מספרי, מדובר על כ- 20 אלף תביעות בשנה, וממוצע החובות עומד על 30 אלף שקלים. מכאן עולה שהבנקים תובעים כ-50 מיליון שקלים בחודש ובשנה כ- 600 מיליון שקלים, שמורכבים מחובות בסדרי גודל שונים.

תפקיד הבנק הוא למכור כסף, ולא תמיד הבנק יוכל לגבות את כל ההלוואות שנתן, אך בכל זאת הוא מרוויח.

למרות שמדובר בסכומי עתק, אם תבחנו את הדוחות הרבעוניים והשנתיים של הבנקים, תגלו כי למרות אותם 600 מיליון שקלים שלא שולמו לבנק בחזרה, הבנקים עדיין הרוויחו, והרוויחו יפה מאוד. בארץ, הבנקים הם גופים מאוד רווחיים. גם בתקופת המיתון בה היו גלי פיטורים משמעותיים ובועת ההיי-טק התפוצצה, הבנקים עדיין רשמו רווחים נאים.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.